Danska redigera

Adjektiv redigera

bæredygtig

  1. hållbar
    Kirkens ret til at gøre indsigelse over for nye vindmøller begrænser ikke den bæredygtige udvikling, mener biskoppen.
    Kyrkans rätt att göra invändningar mot nya vindkraftverk begränsar inte den hållbara utvecklingen, menar biskopen.