Böjningar av hund  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ hund hunden hundar hundarna
Genitiv hunds hundens hundars hundarnasBöjningar av stuga  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ stuga stugan stugor stugorna
Genitiv stugas stugans stugors stugornas


Böjningar av hund  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ hund hunden hundar hundarna
Genitiv hunds hundens hundars hundarnas

Not:

buggar sugerBöjningar av stuga  Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ stuga stugan stugor stugorna
Genitiv stugas stugans stugors stugornas
Som förled i sammansättningar används stugy-.
Not:

buggar sugernumber of
octet:s : 832


index 0
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 1
beg code $7B=#123
length 1
 { 
index 2
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 3
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 4
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 5
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 6
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 7
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 8
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 9
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 10
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 11
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 12
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 13
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 14
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 15
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 16
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 17
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 18
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 19
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 20
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 21
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 22
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 23
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 24
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 25
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 26
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 27
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 28
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 29
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 30
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 31
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 32
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 33
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 34
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 35
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 36
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 37
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 38
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 39
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 40
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 41
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 42
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 43
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 44
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 45
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 46
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 47
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 48
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 49
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 50
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 51
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 52
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 53
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 54
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 55
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 56
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 57
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 58
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 59
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 60
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 61
beg code $77=#119
length 1
 w 
index 62
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 63
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 64
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 65
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 66
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 67
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 68
beg code $31=#49
length 1
 1 
index 69
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 70
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 71
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 72
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 73
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 74
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 75
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 76
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 77
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 78
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 79
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 80
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 81
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 82
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 83
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 84
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 85
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 86
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 87
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 88
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 89
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 90
beg code $C3=#195
length 2
extra $B6
codepoint U+$F6
dec #246
 ö 
index 92
beg code $6A=#106
length 1
 j 
index 93
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 94
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 95
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 96
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 97
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 98
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 99
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 100
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 101
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 102
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 103
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 104
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 105
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 106
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 107
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 108
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 109
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 110
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 111
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 112
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 113
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 114
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 115
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 116
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 117
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 118
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 119
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 120
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 121
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 122
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 123
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 124
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 125
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 126
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 127
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 128
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 129
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 130
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 131
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 132
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 133
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 134
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 135
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 136
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 137
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 138
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 139
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 140
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 141
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 142
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 143
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 144
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 145
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 146
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 147
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 148
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 149
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 150
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 151
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 152
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 153
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 154
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 155
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 156
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 157
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 158
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 159
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 160
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 161
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 162
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 163
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 164
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 165
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 166
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 167
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 168
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 169
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 170
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 171
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 172
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 173
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 174
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 175
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 176
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 177
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 178
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 179
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 180
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 181
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 182
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 183
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 184
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 185
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 186
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 187
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 188
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 189
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 190
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 191
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 192
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 193
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 194
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 195
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 196
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 197
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 198
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 199
beg code $50=#80
length 1
 P 
index 200
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 201
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 202
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 203
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 204
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 205
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 206
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 207
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 208
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 209
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 210
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 211
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 212
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 213
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 214
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 215
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 216
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 217
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 218
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 219
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 220
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 221
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 222
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 223
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 224
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 225
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 226
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 227
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 228
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 229
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 230
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 231
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 232
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 233
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 234
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 235
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 237
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 238
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 239
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 240
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 241
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 242
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 243
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 244
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 245
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 247
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 248
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 249
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 250
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 251
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 252
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 253
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 254
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 255
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 256
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 258
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 259
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 260
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 261
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 262
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 263
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 264
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 265
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 266
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 268
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 269
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 270
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 271
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 272
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 273
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 274
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 275
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 276
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 277
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 278
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 279
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 280
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 281
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 282
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 283
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 284
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 285
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 286
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 287
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 288
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 289
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 290
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 291
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 292
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 293
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 294
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 295
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 296
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 297
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 298
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 299
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 300
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 301
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 302
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 303
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 304
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 305
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 306
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 307
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 308
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 309
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 310
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 311
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 312
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 313
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 314
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 315
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 316
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 317
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 318
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 319
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 320
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 321
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 322
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 323
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 324
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 325
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 326
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 327
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 328
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 329
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 330
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 331
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 332
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 333
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 334
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 335
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 336
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 337
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 338
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 339
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 340
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 341
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 342
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 343
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 344
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 345
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 346
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 347
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 348
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 349
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 350
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 351
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 352
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 353
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 354
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 355
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 356
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 357
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 358
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 359
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 360
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 361
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 362
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 363
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 364
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 365
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 366
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 367
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 368
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 369
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 370
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 371
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 372
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 373
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 374
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 375
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 376
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 377
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 378
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 379
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 380
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 381
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 382
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 383
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 384
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 385
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 386
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 387
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 388
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 389
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 390
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 391
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 392
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 393
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 394
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 395
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 396
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 397
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 398
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 399
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 400
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 401
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 402
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 403
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 404
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 405
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 406
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 407
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 408
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 409
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 410
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 411
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 412
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 413
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 414
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 415
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 416
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 417
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 418
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 419
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 420
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 421
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 422
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 423
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 424
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 425
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 426
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 427
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 428
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 429
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 430
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 431
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 432
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 433
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 434
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 435
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 436
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 437
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 438
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 439
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 440
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 441
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 442
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 443
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 444
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 445
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 446
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 447
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 448
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 449
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 450
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 451
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 452
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 453
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 454
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 455
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 456
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 457
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 458
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 459
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 460
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 461
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 462
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 463
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 464
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 465
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 466
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 467
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 468
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 469
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 470
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 471
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 472
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 473
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 474
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 475
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 476
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 477
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 478
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 479
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 480
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 481
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 482
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 483
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 484
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 485
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 486
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 487
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 488
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 489
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 490
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 491
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 492
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 493
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 494
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 495
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 496
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 497
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 498
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 499
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 500
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 501
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 502
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 503
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 504
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 505
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 506
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 507
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 508
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 509
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 510
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 511
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 512
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 513
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 514
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 515
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 516
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 517
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 518
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 519
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 520
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 521
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 522
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 523
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 524
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 525
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 526
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 527
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 528
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 529
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 530
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 531
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 532
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 533
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 534
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 535
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 536
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 537
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 538
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 539
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 540
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 541
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 542
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 543
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 544
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 545
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 546
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 547
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 548
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 549
beg code $47=#71
length 1
 G 
index 550
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 551
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 552
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 553
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 554
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 555
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 556
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 557
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 558
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 559
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 560
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 561
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 562
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 563
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 564
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 565
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 566
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 567
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 568
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 569
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 570
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 571
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 572
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 573
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 574
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 575
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 576
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 577
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 578
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 579
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 580
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 581
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 582
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 583
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 584
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 585
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 586
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 587
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 588
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 589
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 590
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 591
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 592
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 593
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 594
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 595
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 596
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 597
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 598
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 599
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 600
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 601
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 602
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 603
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 604
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 605
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 606
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 607
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 608
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 609
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 610
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 611
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 612
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 613
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 614
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 615
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 616
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 617
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 618
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 619
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 620
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 621
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 622
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 623
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 624
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 625
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 626
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 627
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 628
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 629
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 630
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 631
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 632
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 633
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 634
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 635
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 636
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 637
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 638
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 639
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 640
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 641
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 642
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 643
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 644
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 645
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 646
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 647
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 648
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 649
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 650
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 651
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 652
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 653
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 654
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 655
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 656
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 657
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 658
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 659
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 660
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 661
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 662
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 663
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 664
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 665
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 666
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 667
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 668
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 669
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 670
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 671
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 672
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 673
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 674
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 675
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 676
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 677
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 678
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 679
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 680
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 681
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 682
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 683
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 684
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 685
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 686
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 687
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 688
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 689
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 690
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 691
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 692
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 693
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 694
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 695
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 696
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 697
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 698
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 699
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 700
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 701
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 702
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 703
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 704
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 705
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 706
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 707
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 708
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 709
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 710
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 711
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 712
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 713
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 714
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 715
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 716
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 717
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 718
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 719
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 720
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 721
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 722
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 723
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 724
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 725
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 726
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 727
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 728
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 729
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 730
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 731
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 732
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 733
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 734
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 735
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 736
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 737
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 738
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 739
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 740
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 741
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 742
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 743
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 744
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 745
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 746
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 747
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 748
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 749
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 750
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 751
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 752
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 753
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 754
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 755
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 756
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 757
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 758
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 759
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 760
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 761
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 762
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 763
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 764
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 765
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 766
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 767
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 768
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 769
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 770
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 771
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 772
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 773
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 774
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 775
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 776
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 777
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 778
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 779
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 780
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 781
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 782
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 783
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 784
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 785
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 786
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 787
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 788
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 789
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 790
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 791
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 792
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 793
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 794
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 795
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 796
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 797
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 798
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 799
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 800
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 801
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 802
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 803
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 804
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 805
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 806
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 807
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 808
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 809
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 810
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 811
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 812
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 813
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 814
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 815
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 816
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 817
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 818
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 819
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 820
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 821
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 822
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 823
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 824
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 825
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 826
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 827
beg code $7D=#125
length 1
 } 
index 828
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 829
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 830
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 831
beg code $0A=#10
length 1
LF


 
{| class="grammar template-sv-subst-n-ar  " cellspacing="0" width="10"    
!class="main"|B{$C3}{$B6}jningar&nbsp;av ''[[hund#Svenska|hund]]&nbsp;'' 
!colspan="2" class="min"|Singular 
!colspan="2" class="min"|Plural 
|- 
!class="main"|utrum 
!Obest{$C3}{$A4}md 
!Best{$C3}{$A4}md 
!Obest{$C3}{$A4}md 
!Best{$C3}{$A4}md 
|- 
!Nominativ 
|<span data-grammar-link="infl">[[hund#Svenska|hund]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hunden#Svenska|hunden]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundar#Svenska|hundar]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundarna#Svenska|hundarna]]</span> 
|- 
!Genitiv 
|<span data-grammar-link="infl">[[hunds#Svenska|hunds]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundens#Svenska|hundens]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundars#Svenska|hundars]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundarnas#Svenska|hundarnas]]</span>  
|}    

number of UTF8
char:s : 827

^^^ utan bugg ovanför ^^^


number of
octet:s : 971


index 0
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 1
beg code $7B=#123
length 1
 { 
index 2
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 3
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 4
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 5
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 6
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 7
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 8
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 9
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 10
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 11
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 12
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 13
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 14
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 15
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 16
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 17
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 18
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 19
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 20
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 21
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 22
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 23
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 24
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 25
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 26
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 27
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 28
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 29
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 30
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 31
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 32
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 33
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 34
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 35
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 36
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 37
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 38
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 39
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 40
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 41
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 42
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 43
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 44
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 45
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 46
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 47
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 48
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 49
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 50
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 51
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 52
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 53
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 54
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 55
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 56
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 57
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 58
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 59
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 60
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 61
beg code $77=#119
length 1
 w 
index 62
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 63
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 64
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 65
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 66
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 67
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 68
beg code $31=#49
length 1
 1 
index 69
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 70
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 71
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 72
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 73
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 74
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 75
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 76
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 77
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 78
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 79
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 80
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 81
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 82
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 83
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 84
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 85
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 86
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 87
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 88
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 89
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 90
beg code $C3=#195
length 2
extra $B6
codepoint U+$F6
dec #246
 ö 
index 92
beg code $6A=#106
length 1
 j 
index 93
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 94
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 95
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 96
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 97
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 98
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 99
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 100
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 101
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 102
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 103
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 104
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 105
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 106
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 107
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 108
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 109
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 110
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 111
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 112
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 113
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 114
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 115
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 116
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 117
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 118
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 119
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 120
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 121
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 122
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 123
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 124
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 125
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 126
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 127
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 128
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 129
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 130
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 131
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 132
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 133
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 134
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 135
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 136
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 137
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 138
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 139
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 140
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 141
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 142
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 143
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 144
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 145
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 146
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 147
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 148
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 149
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 150
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 151
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 152
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 153
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 154
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 155
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 156
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 157
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 158
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 159
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 160
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 161
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 162
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 163
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 164
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 165
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 166
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 167
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 168
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 169
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 170
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 171
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 172
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 173
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 174
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 175
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 176
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 177
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 178
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 179
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 180
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 181
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 182
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 183
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 184
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 185
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 186
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 187
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 188
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 189
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 190
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 191
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 192
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 193
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 194
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 195
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 196
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 197
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 198
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 199
beg code $50=#80
length 1
 P 
index 200
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 201
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 202
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 203
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 204
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 205
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 206
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 207
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 208
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 209
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 210
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 211
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 212
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 213
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 214
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 215
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 216
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 217
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 218
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 219
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 220
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 221
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 222
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 223
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 224
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 225
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 226
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 227
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 228
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 229
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 230
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 231
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 232
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 233
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 234
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 235
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 237
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 238
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 239
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 240
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 241
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 242
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 243
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 244
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 245
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 247
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 248
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 249
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 250
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 251
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 252
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 253
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 254
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 255
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 256
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 258
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 259
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 260
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 261
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 262
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 263
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 264
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 265
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 266
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 268
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 269
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 270
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 271
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 272
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 273
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 274
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 275
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 276
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 277
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 278
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 279
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 280
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 281
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 282
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 283
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 284
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 285
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 286
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 287
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 288
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 289
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 290
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 291
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 292
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 293
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 294
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 295
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 296
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 297
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 298
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 299
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 300
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 301
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 302
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 303
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 304
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 305
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 306
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 307
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 308
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 309
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 310
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 311
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 312
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 313
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 314
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 315
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 316
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 317
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 318
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 319
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 320
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 321
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 322
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 323
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 324
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 325
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 326
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 327
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 328
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 329
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 330
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 331
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 332
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 333
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 334
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 335
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 336
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 337
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 338
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 339
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 340
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 341
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 342
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 343
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 344
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 345
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 346
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 347
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 348
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 349
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 350
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 351
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 352
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 353
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 354
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 355
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 356
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 357
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 358
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 359
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 360
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 361
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 362
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 363
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 364
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 365
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 366
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 367
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 368
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 369
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 370
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 371
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 372
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 373
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 374
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 375
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 376
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 377
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 378
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 379
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 380
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 381
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 382
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 383
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 384
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 385
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 386
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 387
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 388
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 389
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 390
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 391
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 392
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 393
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 394
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 395
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 396
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 397
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 398
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 399
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 400
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 401
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 402
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 403
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 404
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 405
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 406
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 407
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 408
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 409
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 410
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 411
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 412
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 413
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 414
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 415
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 416
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 417
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 418
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 419
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 420
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 421
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 422
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 423
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 424
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 425
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 426
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 427
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 428
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 429
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 430
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 431
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 432
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 433
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 434
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 435
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 436
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 437
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 438
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 439
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 440
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 441
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 442
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 443
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 444
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 445
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 446
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 447
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 448
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 449
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 450
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 451
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 452
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 453
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 454
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 455
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 456
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 457
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 458
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 459
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 460
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 461
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 462
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 463
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 464
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 465
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 466
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 467
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 468
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 469
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 470
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 471
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 472
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 473
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 474
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 475
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 476
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 477
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 478
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 479
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 480
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 481
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 482
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 483
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 484
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 485
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 486
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 487
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 488
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 489
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 490
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 491
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 492
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 493
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 494
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 495
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 496
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 497
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 498
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 499
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 500
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 501
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 502
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 503
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 504
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 505
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 506
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 507
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 508
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 509
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 510
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 511
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 512
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 513
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 514
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 515
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 516
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 517
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 518
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 519
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 520
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 521
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 522
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 523
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 524
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 525
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 526
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 527
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 528
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 529
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 530
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 531
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 532
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 533
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 534
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 535
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 536
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 537
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 538
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 539
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 540
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 541
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 542
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 543
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 544
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 545
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 546
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 547
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 548
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 549
beg code $47=#71
length 1
 G 
index 550
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 551
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 552
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 553
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 554
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 555
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 556
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 557
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 558
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 559
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 560
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 561
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 562
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 563
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 564
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 565
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 566
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 567
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 568
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 569
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 570
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 571
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 572
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 573
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 574
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 575
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 576
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 577
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 578
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 579
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 580
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 581
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 582
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 583
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 584
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 585
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 586
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 587
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 588
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 589
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 590
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 591
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 592
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 593
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 594
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 595
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 596
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 597
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 598
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 599
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 600
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 601
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 602
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 603
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 604
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 605
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 606
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 607
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 608
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 609
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 610
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 611
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 612
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 613
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 614
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 615
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 616
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 617
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 618
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 619
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 620
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 621
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 622
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 623
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 624
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 625
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 626
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 627
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 628
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 629
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 630
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 631
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 632
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 633
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 634
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 635
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 636
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 637
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 638
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 639
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 640
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 641
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 642
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 643
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 644
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 645
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 646
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 647
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 648
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 649
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 650
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 651
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 652
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 653
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 654
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 655
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 656
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 657
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 658
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 659
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 660
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 661
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 662
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 663
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 664
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 665
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 666
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 667
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 668
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 669
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 670
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 671
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 672
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 673
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 674
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 675
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 676
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 677
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 678
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 679
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 680
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 681
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 682
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 683
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 684
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 685
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 686
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 687
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 688
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 689
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 690
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 691
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 692
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 693
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 694
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 695
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 696
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 697
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 698
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 699
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 700
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 701
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 702
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 703
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 704
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 705
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 706
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 707
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 708
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 709
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 710
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 711
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 712
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 713
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 714
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 715
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 716
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 717
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 718
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 719
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 720
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 721
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 722
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 723
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 724
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 725
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 726
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 727
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 728
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 729
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 730
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 731
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 732
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 733
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 734
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 735
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 736
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 737
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 738
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 739
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 740
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 741
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 742
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 743
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 744
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 745
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 746
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 747
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 748
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 749
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 750
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 751
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 752
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 753
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 754
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 755
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 756
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 757
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 758
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 759
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 760
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 761
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 762
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 763
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 764
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 765
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 766
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 767
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 768
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 769
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 770
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 771
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 772
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 773
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 774
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 775
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 776
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 777
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 778
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 779
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 780
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 781
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 782
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 783
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 784
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 785
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 786
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 787
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 788
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 789
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 790
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 791
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 792
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 793
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 794
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 795
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 796
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 797
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 798
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 799
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 800
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 801
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 802
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 803
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 804
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 805
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 806
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 807
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 808
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 809
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 810
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 811
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 812
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 813
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 814
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 815
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 816
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 817
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 818
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 819
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 820
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 821
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 822
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 823
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 824
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 825
beg code $7F=#127
length 1
 &#127; 
index 826
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 827
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 828
beg code $60=#96
length 1
 ` 
index 829
beg code $55=#85
length 1
 U 
index 830
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 831
beg code $49=#73
length 1
 I 
index 832
beg code $51=#81
length 1
 Q 
index 833
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 834
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 835
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 836
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 837
beg code $77=#119
length 1
 w 
index 838
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 839
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 840
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 841
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 842
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 843
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 844
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 845
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 846
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 847
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 848
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 849
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 850
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 851
beg code $51=#81
length 1
 Q 
index 852
beg code $49=#73
length 1
 I 
index 853
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 854
beg code $55=#85
length 1
 U 
index 855
beg code $60=#96
length 1
 ` 
index 856
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 857
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 858
beg code $7F=#127
length 1
 &#127; 
index 859
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 860
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 861
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 862
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 863
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 864
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 865
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 866
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 867
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 868
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 869
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 870
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 871
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 872
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 873
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 874
beg code $35=#53
length 1
 5 
index 875
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 876
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 877
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 878
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 879
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 880
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 881
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 882
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 883
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 884
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 885
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 886
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 887
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 888
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 889
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 890
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 891
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 892
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 893
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 894
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 895
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 896
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 897
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 898
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 899
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 900
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 901
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 902
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 903
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 904
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 905
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 906
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 907
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 908
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 909
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 910
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 911
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 912
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 913
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 914
beg code $3A=#58
length 1
 : 
index 915
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 916
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 917
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 918
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 919
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 920
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 921
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 922
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 923
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 924
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 925
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 926
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 927
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 928
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 929
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 930
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 931
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 932
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 933
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 934
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 935
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 936
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 937
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 938
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 939
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 940
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 941
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 942
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 943
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 944
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 945
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 946
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 947
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 948
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 949
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 950
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 951
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 952
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 953
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 954
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 955
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 956
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 957
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 958
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 959
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 960
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 961
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 962
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 963
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 964
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 965
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 966
beg code $7D=#125
length 1
 } 
index 967
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 968
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 969
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 970
beg code $0A=#10
length 1
LF


 
{| class="grammar template-sv-subst-n-ar  " cellspacing="0" width="10"    
!class="main"|B{$C3}{$B6}jningar&nbsp;av ''[[hund#Svenska|hund]]&nbsp;'' 
!colspan="2" class="min"|Singular 
!colspan="2" class="min"|Plural 
|- 
!class="main"|utrum 
!Obest{$C3}{$A4}md 
!Best{$C3}{$A4}md 
!Obest{$C3}{$A4}md 
!Best{$C3}{$A4}md 
|- 
!Nominativ 
|<span data-grammar-link="infl">[[hund#Svenska|hund]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hunden#Svenska|hunden]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundar#Svenska|hundar]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundarna#Svenska|hundarna]]</span> 
|- 
!Genitiv 
|<span data-grammar-link="infl">[[hunds#Svenska|hunds]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundens#Svenska|hundens]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundars#Svenska|hundars]]</span> 
|<span data-grammar-link="infl">[[hundarnas#Svenska|hundarnas]]</span> 
&#127;'"`UNIQ--nowiki-00000002-QINU`"'&#127; 
|- 
| colspan="5" class="note"|<div><table><tr> 
<th>Not:</th> 
<td> 
buggar suger 
</td> 
</tr></table></div> 
|}    

number of UTF8
char:s : 966

^^^ med "not=" och med bugg ovanför ^^^


number of
octet:s : 971


index 0
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 1
beg code $7B=#123
length 1
 { 
index 2
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 3
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 4
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 5
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 6
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 7
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 8
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 9
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 10
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 11
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 12
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 13
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 14
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 15
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 16
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 17
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 18
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 19
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 20
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 21
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 22
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 23
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 24
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 25
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 26
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 27
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 28
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 29
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 30
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 31
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 32
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 33
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 34
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 35
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 36
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 37
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 38
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 39
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 40
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 41
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 42
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 43
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 44
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 45
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 46
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 47
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 48
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 49
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 50
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 51
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 52
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 53
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 54
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 55
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 56
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 57
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 58
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 59
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 60
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 61
beg code $77=#119
length 1
 w 
index 62
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 63
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 64
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 65
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 66
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 67
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 68
beg code $31=#49
length 1
 1 
index 69
beg code $30=#48
length 1
 0 
index 70
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 71
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 72
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 73
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 74
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 75
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 76
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 77
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 78
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 79
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 80
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 81
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 82
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 83
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 84
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 85
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 86
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 87
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 88
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 89
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 90
beg code $C3=#195
length 2
extra $B6
codepoint U+$F6
dec #246
 ö 
index 92
beg code $6A=#106
length 1
 j 
index 93
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 94
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 95
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 96
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 97
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 98
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 99
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 100
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 101
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 102
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 103
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 104
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 105
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 106
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 107
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 108
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 109
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 110
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 111
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 112
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 113
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 114
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 115
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 116
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 117
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 118
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 119
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 120
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 121
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 122
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 123
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 124
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 125
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 126
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 127
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 128
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 129
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 130
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 131
beg code $26=#38
length 1
 & 
index 132
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 133
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 134
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 135
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 136
beg code $3B=#59
length 1
 ; 
index 137
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 138
beg code $27=#39
length 1
 ' 
index 139
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 140
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 141
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 142
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 143
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 144
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 145
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 146
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 147
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 148
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 149
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 150
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 151
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 152
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 153
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 154
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 155
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 156
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 157
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 158
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 159
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 160
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 161
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 162
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 163
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 164
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 165
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 166
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 167
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 168
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 169
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 170
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 171
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 172
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 173
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 174
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 175
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 176
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 177
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 178
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 179
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 180
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 181
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 182
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 183
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 184
beg code $32=#50
length 1
 2 
index 185
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 186
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 187
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 188
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 189
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 190
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 191
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 192
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 193
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 194
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 195
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 196
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 197
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 198
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 199
beg code $50=#80
length 1
 P 
index 200
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 201
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 202
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 203
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 204
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 205
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 206
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 207
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 208
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 209
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 210
beg code $63=#99
length 1
 c 
index 211
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 212
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 213
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 214
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 215
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 216
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 217
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 218
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 219
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 220
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 221
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 222
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 223
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 224
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 225
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 226
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 227
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 228
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 229
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 230
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 231
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 232
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 233
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 234
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 235
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 237
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 238
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 239
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 240
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 241
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 242
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 243
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 244
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 245
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 247
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 248
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 249
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 250
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 251
beg code $4F=#79
length 1
 O 
index 252
beg code $62=#98
length 1
 b 
index 253
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 254
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 255
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 256
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 258
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 259
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 260
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 261
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 262
beg code $42=#66
length 1
 B 
index 263
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 264
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 265
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 266
beg code $C3=#195
length 2
extra $A4
codepoint U+$E4
dec #228
 ä 
index 268
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 269
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 270
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 271
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 272
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 273
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 274
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 275
beg code $4E=#78
length 1
 N 
index 276
beg code $6F=#111
length 1
 o 
index 277
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 278
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 279
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 280
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 281
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 282
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 283
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 284
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 285
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 286
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 287
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 288
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 289
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 290
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 291
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 292
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 293
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 294
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 295
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 296
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 297
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 298
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 299
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 300
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 301
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 302
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 303
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 304
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 305
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 306
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 307
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 308
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 309
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 310
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 311
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 312
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 313
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 314
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 315
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 316
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 317
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 318
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 319
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 320
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 321
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 322
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 323
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 324
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 325
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 326
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 327
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 328
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 329
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 330
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 331
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 332
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 333
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 334
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 335
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 336
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 337
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 338
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 339
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 340
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 341
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 342
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 343
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 344
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 345
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 346
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 347
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 348
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 349
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 350
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 351
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 352
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 353
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 354
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 355
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 356
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 357
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 358
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 359
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 360
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 361
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 362
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 363
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 364
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 365
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 366
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 367
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 368
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 369
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 370
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 371
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 372
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 373
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 374
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 375
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 376
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 377
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 378
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 379
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 380
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 381
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 382
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 383
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 384
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 385
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 386
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 387
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 388
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 389
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 390
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 391
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 392
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 393
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 394
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 395
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 396
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 397
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 398
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 399
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 400
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 401
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 402
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 403
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 404
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 405
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 406
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 407
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 408
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 409
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 410
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 411
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 412
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 413
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 414
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 415
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 416
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 417
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 418
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 419
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 420
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 421
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 422
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 423
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 424
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 425
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 426
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 427
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 428
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 429
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 430
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 431
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 432
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 433
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 434
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 435
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 436
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 437
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 438
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 439
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 440
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 441
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 442
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 443
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 444
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 445
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 446
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 447
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 448
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 449
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 450
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 451
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 452
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 453
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 454
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 455
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 456
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 457
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 458
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 459
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 460
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 461
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 462
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 463
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 464
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 465
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 466
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 467
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 468
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 469
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 470
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 471
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 472
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 473
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 474
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 475
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 476
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 477
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 478
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 479
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 480
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 481
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 482
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 483
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 484
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 485
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 486
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 487
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 488
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 489
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 490
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 491
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 492
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 493
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 494
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 495
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 496
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 497
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 498
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 499
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 500
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 501
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 502
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 503
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 504
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 505
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 506
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 507
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 508
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 509
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 510
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 511
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 512
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 513
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 514
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 515
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 516
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 517
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 518
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 519
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 520
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 521
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 522
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 523
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 524
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 525
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 526
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 527
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 528
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 529
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 530
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 531
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 532
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 533
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 534
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 535
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 536
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 537
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 538
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 539
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 540
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 541
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 542
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 543
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 544
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 545
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 546
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 547
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 548
beg code $21=#33
length 1
 ! 
index 549
beg code $47=#71
length 1
 G 
index 550
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 551
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 552
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 553
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 554
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 555
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 556
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 557
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 558
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 559
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 560
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 561
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 562
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 563
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 564
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 565
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 566
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 567
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 568
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 569
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 570
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 571
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 572
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 573
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 574
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 575
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 576
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 577
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 578
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 579
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 580
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 581
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 582
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 583
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 584
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 585
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 586
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 587
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 588
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 589
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 590
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 591
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 592
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 593
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 594
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 595
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 596
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 597
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 598
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 599
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 600
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 601
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 602
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 603
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 604
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 605
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 606
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 607
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 608
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 609
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 610
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 611
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 612
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 613
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 614
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 615
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 616
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 617
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 618
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 619
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 620
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 621
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 622
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 623
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 624
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 625
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 626
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 627
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 628
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 629
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 630
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 631
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 632
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 633
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 634
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 635
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 636
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 637
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 638
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 639
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 640
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 641
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 642
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 643
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 644
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 645
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 646
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 647
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 648
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 649
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 650
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 651
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 652
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 653
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 654
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 655
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 656
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 657
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 658
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 659
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 660
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 661
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 662
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 663
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 664
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 665
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 666
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 667
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 668
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 669
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 670
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 671
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 672
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 673
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 674
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 675
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 676
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 677
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 678
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 679
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 680
beg code $2F=#47
length 1
 / 
index 681
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 682
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 683
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 684
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 685
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 686
beg code $0A=#10
length 1
LF
index 687
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 688
beg code $3C=#60
length 1
 < 
index 689
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 690
beg code $70=#112
length 1
 p 
index 691
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 692
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 693
beg code $20=#32
length 1
SPACE
index 694
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 695
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 696
beg code $74=#116
length 1
 t 
index 697
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 698
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 699
beg code $67=#103
length 1
 g 
index 700
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 701
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 702
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 703
beg code $6D=#109
length 1
 m 
index 704
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 705
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 706
beg code $2D=#45
length 1
 - 
index 707
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 708
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 709
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 710
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 711
beg code $3D=#61
length 1
 = 
index 712
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 713
beg code $69=#105
length 1
 i 
index 714
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 715
beg code $66=#102
length 1
 f 
index 716
beg code $6C=#108
length 1
 l 
index 717
beg code $22=#34
length 1
 " 
index 718
beg code $3E=#62
length 1
 > 
index 719
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 720
beg code $5B=#91
length 1
 [ 
index 721
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 722
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 723
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 724
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 725
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 726
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 727
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 728
beg code $23=#35
length 1
 # 
index 729
beg code $53=#83
length 1
 S 
index 730
beg code $76=#118
length 1
 v 
index 731
beg code $65=#101
length 1
 e 
index 732
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 733
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 734
beg code $6B=#107
length 1
 k 
index 735
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 736
beg code $7C=#124
length 1
 | 
index 737
beg code $68=#104
length 1
 h 
index 738
beg code $75=#117
length 1
 u 
index 739
beg code $6E=#110
length 1
 n 
index 740
beg code $64=#100
length 1
 d 
index 741
beg code $61=#97
length 1
 a 
index 742
beg code $72=#114
length 1
 r 
index 743
beg code $73=#115
length 1
 s 
index 744
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 745
beg code $5D=#93
length 1
 ] 
index 746
beg code $3C=#60
length 1