Som nybörjare är det lätt att bli överväldigad av alla dessa listor på regler och rekommendationer som finns överallt. Dessa rekommendationer finns för att så långt det är möjligt att åstadkomma ett enhetligt sätt att hantera artiklar med mera. Att rekommendationerna finns betyder inte att någon tittar snett på de som inte snappar upp allt på en gång, det är fullt naturligt. Faktum är att vi är glada för alla som vill försöka att bidra till Wiktionary, och hjälper mer än gärna till att utföra de små rättelser som kan behövas.

Det centrala i varje artikel är en väl avgränsad, kärnfull och tydlig definition för uppslagsordet. Detta är oftast den svåraste biten, och det som är viktigast att det blir rätt. I början kan det för vissa kanske vara enklast att förbättra redan skapade artiklar. Lägga till en synonym, en kategori, en översättning och så vidare. Allteftersom förtrogenhet med upplägget vinns så känner du själv vad det är du vill fortsätta med att bidra med.

Kom ihåg att du inte behöver vara rädd för att göra fel. Vi är många som deltar i Wiktionary och alla gör vi fel emellanåt. Men eftersom vi är många som hjälps åt kan vi också hjälpa varandra och åtgärda de fel som råkar uppstå.

  • Var djärv när du skapar artiklar - En artikel behöver inte vara perfekt från början. Skriv det du vet och lämna resten till någon annan. Det enda som är obligatoriskt i nya artiklar är en väl avgränsad, kärnfull och tydlig definition.
  • Var djärv när du ändrar i artiklar - Du behöver inte känna att du ändrar i "någon annans" artikel. När någon skriver in en artikel på Wiktionary så är det i vetskap om att den kommer att modifieras av andra, och att den därför inte heller behöver vara perfekt från början.
  • Var inte rädd för att fråga om du är osäker - Vi är många som vill hjälpa till på alla sätt vi kan. Ibland är det frågor som inte är lätta att svara på, men även då är en diskussion mycket välkommen.