Detta är ett projekt som syftar till att förbättra uppslag med länder/stater och göra dessa mer korrekta, mer enhetliga, och tydligare vad gäller definitionen, kategoriseringen och även översättningarna.