United Nations Organisation

TyskaRedigera

SubstantivRedigera

United Nations Organisation UN

  1. Förenta nationerna
    Synonymer: Vereinte Nationen