Denna dokumentation har inkluderats från Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Isländska/Substantiv.


Substantiv redigera

Tillgängliga mallar
 • {{is-subst}} (räknebart, samtliga genus)
 • {{is-subst-oräkn}} (oräknebart, samtliga genus)
 • {{is-subst-namn}} (namn, samtliga genus)
 • {{is-subst-m-ur-ar}} (regelbundna räknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -ur och pluraländelse -ar)
 • {{is-subst-m-ur-ir}} (regelbundna räknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -ur och pluraländelse -ir)
 • {{is-subst-m-i}} (regelbundna räknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -i)
 • {{is-subst-m-i-oräkn}} (regelbundna oräknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -i)
 • {{is-subst-m-l}} (regelbundna räknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -l)
 • {{is-subst-m-n}} (regelbundna räknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -n)
 • {{is-subst-m-all}} (regelbundna räknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -all)
 • {{is-subst-m-ill}} (regelbundna räknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -ill)
 • {{is-subst-m-ull}} (regelbundna räknebara substantiv i maskulinum med singularändelse -ull)
 • {{is-subst-f-0}} (regelbundna räknebara substantiv i femininum utan singularändelse)
 • {{is-subst-f-a}} (regelbundna räknebara substantiv i femininum med singularändelse -a)
 • {{is-subst-f-a-oräkn}} (regelbundna oräknebara substantiv i femininum med singularändelse -a)
 • {{is-subst-f-ing}} (regelbundna räknebara substantiv i femininum med singularändelse -ing)
 • {{is-subst-f-i}} (oböjliga feminina substantiv med ändelse -i)
 • {{is-subst-n-0}} (regelbundna räknebara substantiv i neutrum utan singularändelse)
 • {{is-subst-n-0-oräkn}} (regelbundna oräknebara substantiv i neutrum utan singularändelse)
 • {{is-subst-n-i}} (regelbundna räknebara substantiv i neutrum med singularändelse -i)
 • {{is-subst-n-i-oräkn}} (regelbundna räknebara substantiv i neutrum med singularändelse -i)
{{is-subst}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
{genus} Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ <sidnamnet> {2} {3} {4}
Ackusativ {5} {6} {7} {8}
Dativ {9} {10} {11} {12}
Genitiv {13} {14} {15} {16}
{{is-subst-oräkn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Oräknebart
{genus} Obestämd Bestämd
Nominativ <sidnamnet> {2}
Ackusativ {3} {4}
Dativ {5} {6}
Genitiv {7} {8}
{{is-subst-namn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet> 
{genus} Singular
Nominativ <sidnamnet>
Ackusativ {2}
Dativ {3}
Genitiv {4}
{{is-subst-m-ur-ar}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+ur {2}/{rot}+urinn {3}/{rot}+ar {4}/{rot}+arnir
Ackusativ {5}/{rot} {6}/{rot}+inn {7}/{rot}+a {8}/{rot}+ana
Dativ {9}/{rot}+i {10}/{rot}+inum {11}/{rot}+um/{omljudsrot}+um {12}/{rot}+unum/{omljudsrot}+unum
Genitiv {13}/{rot}+s {14}/{rot}+sins {15}/{rot}+a {16}/{rot}+anna
{{is-subst-m-ur-ir}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+ur {2}/{rot}+urinn {3}/{rot}+ir {4}/{rot}+irnir
Ackusativ {5}/{rot} {6}/{rot}+inn {7}/{rot}+i {8}/{rot}+ina
Dativ {9}/{rot}+i {10}/{rot}+inum {11}/{rot}+um/{omljudsrot}+um {12}/{rot}+unum/{omljudsrot}+unum
Genitiv {13}/{rot}+s {14}/{rot}+sins {15}/{rot}+a {16}/{rot}+anna
{{is-subst-m-i}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+i {2}/{rot}+inn {3}/{rot}+ar {4}/{rot}+arnir
Ackusativ {5}/{rot}+a {6}/{rot}+ann {7}/{rot}+a {8}/{rot}+ana
Dativ {9}/{rot}+a {10}/{rot}+anum {11}/{rot}+um/{omljudsrot}+um {12}/{rot}+unum/{omljudsrot}+unum
Genitiv {13}/{rot}+a {14}/{rot}+ans {15}/{rot}+a {16}/{rot}+anna
{{is-subst-m-i-oräkn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Oräknebart
maskulinum Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+i {2}/{rot}+inn
Ackusativ {3}/{rot}+a {4}/{rot}+ann
Dativ {5}/{rot}+a {6}/{rot}+anum
Genitiv {7}/{rot}+a {8}/{rot}+ans
{{is-subst-m-l}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+l {2}/{rot}+linn {3}/{rot}+ar {4}/{rot}+arnir
Ackusativ {5}/{rot} {6}/{rot}+inn {7}/{rot}+a {8}/{rot}+ana
Dativ {9}/{rot} {10}/{rot}+num {11}/{rot}+um {12}/{rot}+unum
Genitiv {13}/{rot}+s {14}/{rot}+sins {15}/{rot}+a {16}/{rot}+anna
{{is-subst-m-n}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+n {2}/{rot}+ninn {3}/{rot}+ar {4}/{rot}+arnir
Ackusativ {5}/{rot} {6}/{rot}+inn {7}/{rot}+a {8}/{rot}+ana
Dativ {9}/{rot}+i {10}/{rot}+inum {11}/{rot}+um {12}/{rot}+unum
Genitiv {13}/{rot}+s {14}/{rot}+sins {15}/{rot}+a {16}/{rot}+anna
{{is-subst-m-all}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+all {2}/{rot}+allinn {3}/{rot}+lar {4}/{rot}+larnir
Ackusativ {5}/{rot}+al {6}/{rot}+alinn {7}/{rot}+la {8}/{rot}+lana
Dativ {9}/{rot}+li {10}/{rot}+linum {11}/{rot}+lum {12}/{rot}+lunum
Genitiv {13}/{rot}+als {14}/{rot}+alsins {15}/{rot}+la {16}/{rot}+lanna
{{is-subst-m-ill}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+ill {2}/{rot}+illinn {3}/{rot}+lar {4}/{rot}+larnir
Ackusativ {5}/{rot}+il {6}/{rot}+ilinn {7}/{rot}+la {8}/{rot}+lana
Dativ {9}/{rot}+li {10}/{rot}+linum {11}/{rot}+lum {12}/{rot}+lunum
Genitiv {13}/{rot}+ils {14}/{rot}+ilsins {15}/{rot}+la {16}/{rot}+lanna
{{is-subst-m-ull}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
maskulinum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+ull {2}/{rot}+ullinn {3}/{rot}+lar {4}/{rot}+larnir
Ackusativ {5}/{rot}+ul {6}/{rot}+ulinn {7}/{rot}+la {8}/{rot}+lana
Dativ {9}/{rot}+li {10}/{rot}+linum {11}/{rot}+lum {12}/{rot}+lunum
Genitiv {13}/{rot}+uls {14}/{rot}+ulsins {15}/{rot}+la {16}/{rot}+lanna
{{is-subst-f-0}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
femininum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/<sidnamnet> {2}/<sidnamnet>+in {3}/<sidnamnet>+ir {4}/<sidnamnet>+irnar
Ackusativ {5}/<sidnamnet> {6}/<sidnamnet>+ina {7}/<sidnamnet>+ir {8}/<sidnamnet>+irnar
Dativ {9}/<sidnamnet> {10}/<sidnamnet>+inni {11}/<sidnamnet>+um {12}/<sidnamnet>+unum
Genitiv {13}/<sidnamnet>+ar {14}/<sidnamnet>+innar {15}/<sidnamnet>+a {16}/<sidnamnet>+anna
{{is-subst-f-a}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
femininum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+a {2}/{rot}+an {3}/{rot}+ur/{omljudsrot}+ur {4}/{rot}+urnar/{omljudsrot}+urnar
Ackusativ {5}/{rot}+u/{omljudsrot}+u {6}/{rot}+una/{omljudsrot}+una {7}/{rot}+ur/{omljudsrot}+ur {8}/{rot}+urnar/{omljudsrot}+urnar
Dativ {9}/{rot}+u/{omljudsrot}+u {10}/{rot}+unni/{omljudsrot}+unni {11}/{rot}+um/{omljudsrot}+um {12}/{rot}+unum/{omljudsrot}+unum
Genitiv {13}/{rot}+u/{omljudsrot}+u {14}/{rot}+unnar/{omljudsrot}+unnar {15}/{rot}+a {16}/{rot}+anna
{{is-subst-f-a-oräkn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Oräknbart
femininum Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+a {2}/{rot}+an
Ackusativ {5}/{rot}+u/{omljudsrot}+u {6}/{rot}+una/{omljudsrot}+una
Dativ {9}/{rot}+u/{omljudsrot}+u {10}/{rot}+unni/{omljudsrot}+unni
Genitiv {13}/{rot}+u/{omljudsrot}+u {14}/{rot}+unnar/{omljudsrot}+unnar
{{is-subst-f-ing}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
femininum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/<sidnamnet> {2}/<sidnamnet>+in {3}/<sidnamnet>+ar {4}/<sidnamnet>+arnar
Ackusativ {5}/<sidnamnet>+u {6}/<sidnamnet>+una {7}/<sidnamnet>+ar {8}/<sidnamnet>+arnar
Dativ {9}/<sidnamnet>+u {10}/<sidnamnet>+unni {11}/<sidnamnet>+um {12}/<sidnamnet>+unum
Genitiv {13}/<sidnamnet>+ar {14}/<sidnamnet>+arinnar {15}/<sidnamnet>+a {16}/<sidnamnet>+anna
{{is-subst-f-i}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Oräknebart
femininum Obestämd Bestämd
Nominativ <sidnamnet> <sidnamnet>n
Ackusativ <sidnamnet> <sidnamnet>na
Dativ <sidnamnet> <sidnamnet>nni
Genitiv <sidnamnet> <sidnamnet>nnar
{{is-subst-n-0}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot} {2}/{rot}+ið {3}/{rot}/{omljudsrot} {4}/{rot}/{omljudsrot}+in
Ackusativ {1}/{rot} {2}/{rot}+ið {3}/{rot}/{omljudsrot} {4}/{rot}/{omljudsrot}+in
Dativ {9}/{rot}i {10}/{rot}+inu {11}/{rot}+/{omljudsrot}+um {12}/{rot}/{omljudsrot}+unum
Genitiv {13}/{rot}+s {14}/{rot}+sins {15}/{rot}+a {16}/{rot}+anna
{{is-subst-n-0-oräkn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Oräknebart
neutrum Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot} {2}/{rot}+ið
Ackusativ {3}/{rot}+ {4}/{rot}ið
Dativ {5}/{rot}i {6}/{rot}+inu
Genitiv {7}/{rot}+s {8}/{rot}+ sins
{{is-subst-n-i}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Singular Plural
neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+i {2}/{rot}+ið {3}/{rot}/{omljudsrot}+i {4}/{rot}/{omljudsrot}+in
Ackusativ {5}/{rot}+i {6}/{rot}+ið {7}/{rot}/{omljudsrot}+i {8}/{rot}/{omljudsrot}+in
Dativ {9}/{rot}+i {10}/{rot}+inu {11}/{rot}+/{omljudsrot}+um {12}/{rot}/{omljudsrot}+unum
Genitiv {13}/{rot}+is {14}/{rot}+isins {15}/{rot}+a {16}/{rot}+anna
{{is-subst-n-i-oräkn}} (se lista)
Böjningar av <sidnamnet>  Oräknebart
neutrum Obestämd Bestämd
Nominativ {1}/{rot}+i {2}/{rot}+ið
Ackusativ {5}/{rot}+i {6}/{rot}+inu
Dativ {{{rot}}}i {{{rot}}}inu
Genitiv {{{rot}}}is {{{rot}}}isins

Parametrar redigera

 • Allmänna parametrar
 • genus= : Används ej för de regelbundna mallarna, då genus redan framgår av mallnamnet. Ange något av följande genus: maskulinum, femininum, neutrum.
 • rot= : Används för samtliga regelbundna mallar, utom is-subst-f-0 och is-subst-n-0 där sidnamnet fungerar som rot=. Ange grundformen minus is-subst-ur/i/l/n/a. (-ar/ir) avser pluraländelsen för -ur-orden.
 • omljudsrot= : Används för is-subst-m-ur-ar, is-subst-m-ur-ir, is-subst-m-n, is-subst-n-0, is-subst-n-i och is-subst-f-0, då vissa former bildar omljud (använder annan vokal än i grundformen).

Användning redigera

 • {{is-subst}} Används för alla räknebara substantiv.
  • hvalur: {{is-subst|genus=maskulinum|hvalur|...|hvala|hvalanna}}
  • þak: {{is-subst|genus=neutrum|þak|...|þaka|þakanna}}
 • {{is-subst-oräkn}} Används för alla oräknebara substantiv.
  • litháíska: {{is-subst-oräkn|genus=femininum|litháíska|...|litháísku|litháískunnar}}
 • {{is-subst-namn}} Används för alla namn.
  • Pólland: {{is-subst-namn|genus=neutrum|Pólland|Pólland|Póllandi|Póllands}}
 • {{is-subst-m-all}} Används för maskulina ord med ändelsen -all där omkastning av bokstäver sker i plural och i dativ.
  • gaffall: {{is-subst-m-all|rot=gaff|omljudsrot=göff}}
 • {{is-subst-m-ill}} Används för maskulina ord med ändelsen -ill där omkastning av bokstäver sker i plural och i dativ.
  • engill: {{is-subst-m-ill|rot=eng}}
 • {{is-subst-m-ull}} Används för maskulina ord med ändelsen -ull där omkastning av bokstäver sker i plural och i dativ.
  • jökull: {{is-subst-m-ull|rot=jök}}
 • {{is-subst-f-ing}} Används för feminina ord med ändelsen -ing.
 • {{is-subst-f-i}} Används för de få oböjliga feminina ord som slutar på -i