Kategori:Spanska/Härledningar från franska

Den här kategorin innehåller uppslag på spanska (kod "es") härledda från franska (kod "fr").