Sökmotorn söker på svenska Wiktionary. I första hand returnerar den svar som stämmer överens med frågan när det gäller stora respektive små bokstäver. Hittar den ingen sida med samma versalisering som i sökningen, så försöker den variera versaliseringen så långt som möjligt. Lyckas den ändå inte hitta, så försöker den med en fulltextsökning i databasen. Av belastningsskäl är denna sökmetod ibland avstängd. Det brukar då hjälpa att försöka igen en stund senare.

Om inte någon artikel hittades, ges möjligheten att söka med hjälp av google. Denna sökning fungerar förstås även när den interna sökningen ligger nere, men den uppdateras inte lika ofta. Man kan räkna med ungefär en uppdatering per månad.

Se även Wikipedias söktips - samma programvara används, och den beter sig på samma sätt.