TvärspråkligtRedigera

FörkortningRedigera

GMT

  1. förkortning för Greenwich Mean Time