TvärspråkligtRedigera

TeckenRedigera

GJ

GJ

  1. versal bokstavskombination som i vissa varianter av det latinska alfabetet (t.ex. albanska) räknas som egen bokstav; gemen variant: gj