Dezi-

  1. deci-
    prefix som används för en av SI-systemets multiplar med betydelsen tiondel
    Sammansättningar: Dezibel, Deziliter, Dezimeter