Tvärspråkligt

redigera

Förkortning

redigera

CSS

  1. förkortning för Cascading Style Sheets, en textbaserad standard för hur hypertextdokument och -applikationer skall formateras, vanligen använd för att formatera HTML-dokument
    Vilken version av CSS använder din webbplats?