Se även lista över appendix.

Information
den största delen av de två första kolumnerna är överförda till Appendix:Räkneord. Resterande information stödjs ännu inte att inkluderas på den sidan.
0-9: zero
(zerowy)
jeden
(pierwszy)
dwa
(drugi)
trzy
(trzeci)
cztery
(czwarty)
pięć
(piąty)
sześć
(szósty)
siedem
(siódmy)
osiem
(ósmy)
dziewięć
(dziewiąty)
10-19: dziesięć
(dziesiąty)
jedenaście
(jedenasty)
dwanaście
(dwunasty)
trzynaście
(trzynasty)
czternaście
(czternasty)
piętnaście
(piętnasty)
szesnaście
(szesnasty)
siedemnaście
(siedemnasty)
osiemnaście
(osiemnasty)
dziewiętnaście
(dziewiętnasty)
20-90: dwadzieścia
(dwudziesty)
trzydzieści
(trzydziesty)
czterdzieści
(czterdziesty)
pięćdziesiąt
(pięćdziesiąty)
sześćdziesiąt
(sześćdziesiąty)
siedemdziesiąt
(siedemdziesiąty)
osiemdziesiąt
(osiemdziesiąty)
dziewięćdziesiąt
(dziewięćdziesiąty)
Tal Grundtal Ordningstal Iterativa multipel-tal Substantiv-tal i singular
0 zero zerowy
1 jeden pierwszy jednokrotny, pojedynczy jedynka
2 dwa drugi dwukrotny, podwójny dwójka
3 trzy trzeci trzykrotny, potrójny trójka
4 cztery czwarty czterokrotny, poczwórny czwórka
5 pięć piąty pięciokrotny piątka
6 sześć szósty sześciokrotny szóstka
7 siedem siódmy siedmiokrotny siódemka
8 osiem ósmy ośmiokrotny ósemka
9 dziewięć dziewiąty dziewięciokrotny dziewiątka
10 dziesięć dziesiąty dziesięciokrotny dziesiątka
11 jedenaście jedenasty jedenastokrotny jedenastka
12 dwanaście dwunasty dwunastokrotny dwunastka
13 trzynaście trzynasty trzynastokrotny trzynastka
14 czternaście czternasty czternastokrotny czternastka
15 piętnaście piętnasty piętnastokrotny piętnastka
16 szesnaście szesnasty szesnastokrotny szesnastka
17 siedemnaście siedemnasty siedemnastokrotny siedemnastka
18 osiemnaście osiemnasty osiemnastokrotny osiemnastka
19 dziewiętnaście dziewiętnasty dziewiętnastokrotny dziewiętnastka
20 dwadzieścia dwudziesty dwudziestokrotny dwudziestka
30 trzydzieści trzydziesty trzydziestokrotny trzydziestka
40 czterdzieści czterdziesty czterdziestokrotny czterdziestka
50 pięćdziesiąt pięćdziesiąty pięćdziesięciokrotny pięćdziesiątka
60 sześćdziesiąt sześćdziesiąty sześćdziesięciokrotny sześćdziesiątka
70 siedemdziesiąt siedemdziesiąty siedemdziesięciokrotny siedemdziesiątka
80 osiemdziesiąt osiemdziesiąty osiemdziesięciokrotny osiemdziesiątka
90 dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąty dziewięćdziesięciokrotny dziewięćdziesiątka
100 sto setny stokrotny, stukrotny setka
200 dwieście dwusetny, dwóchsetny dwustukrotny, dwusetkrotny dwusetka
300 trzysta trzechsetny trzystukrotny, trzechsetkrotny trzysetka
400 czterysta czterechsetny czterystukrotny, czterechsetkrotny czterysetka
500 pięćset pięćsetny pięćsetkrotny pięćsetka
600 sześćset sześćsetny sześćsetkrotny sześćsetka
700 siedemset siedemsetny siedemsetkrotny siedemsetka
800 osiemset osiemsetny osiemsetkrotny osiemsetka
900 dziewięćset dziewięćsetny dziewięćsetkrotny dziewięćsetka
1000 tysiąc tysięczny, tysiączny tysiąckrotny
106 milion
109 miliard
1012 bilion
1015 biliard
1018 trylion
1021 tryliard
1024 kwadrylion
1027 kwadryliard
1030 kwintylion
1033 kwintyliard
1036 sekstylion
1039 sekstyliard
1042 septylion
1045 septyliard
1048 oktylion
1051 oktyliard
1054 nonylion (nowentylion)
1057 nonyliard (nowentyliard)
1060 decylion
1063 decyliard
10100 gugol
10120 wicylion
10180 trycylion
10240 kwadragilion
10300 kwinkwagilion
10360 seskwilion
10420 septagilion
10480 oktogilion
10540 nonagilion
10600 centylion
1010^100 googolplex, gugolpleks