Ett inkoativt verb är ett verb som betecknar att subjektet blir något eller blir något i högre utsträckning. Ett vanligt sätt att bilda inkoativa verb i svenskan är med ändelsen -na: falna, kallna, gulna, rodna, svartna, tröttna.

Se även http://spraktidningen.se/artiklar/2008/11/inkoativa-verb