Se även vis.

Svenska

redigera

-vis suffix

  1. skapar adverb av vissa substantiv och adjektiv
    Sammansättningar: anfallsvis, ansatsvis, anständigtvis, antydningsvis, arkvis, avslutningsvis, bataljonsvis, begripligtvis, beklagligtvis, bitvis, branschvis, buntvis, delvis, distriktsvis, dosvis, droppvis, drösvis, dussinvis, dygnsvis, etappvis, exempelvis, familjevis, flockvis, fläckvis, fortsättningsvis, fraktionsvis, förbundsvis, företagsvis, företrädesvis, förhoppningsvis, förhållandevis, försiktigtvis, förslagsvis, försöksvis, gissningsvis, givetvis, glasvis, glimtvis, gradvis, gruppvis, halvårsvis, hektovis, helårsvis, hinkvis, häftesvis, händelsevis, högvis, inledningsvis, jämförelsevis, kannvis, kapitelvis, kategorivis, kilometervis, kilovis, klassvis, klickvis, klumpvis, knippvis, korsvis, kranbalksvis, kransvis, kvartalsvis, landskapsvis, lassvis, litervis, lyckligtvis, lådvis, lämpligtvis, länsvis, massvis, matskedsvis, metervis, månadsvis, möjligtvis, nationsvis, naturligtvis, nödvändigtvis, obegripligtvis, olyckligtvis, omgångsvis, omöjligtvis, onödigtvis, oskyldigtvis, partivis, parvis, periodvis, portionsvis, proportionsvis, punktvis, regionvis, rimligtvis, rotevis, ryckvis, ryktesvis, sammanfattningsvis, samtalsvis, satsvis, sektionsvis, skedvis, skiftesvis, skopvis, skvättvis, slumpvis, spaltvis, språngvis, stegvis, sträckvis, strövis, stundvis, styckevis, styckvis, ställvis, stämvis, stötvis, säckvis, säsongsvis, terminsvis, teskedsvis, tidvis, tillfälligtvis, tillnärmelsevis, timvis, tjogvis, tonvis, trappstegsvis, troligtvis, turvis, tvångsvis, tydligtvis, undantagsvis, upplysningsvis, uppskattningsvis, vanligtvis, varvvis, veckovis, växelvis, årsvis, ämnesvis, ömsevis, övergångsvis
  2. skapar adjektiv av vissa substantiv eller verb
    Sammansättningar: gradvis, växelvis
    Grammatik: Suffixet "-vis" skapar mycket oftare adverb än adjektiv. Ibland kan ordklassen vara tveksam, och vid adjektivisk användning kan ordet böjas som ett vanligt adjektiv (växelvis, växelvist, växelvisa) eller inte.
 
Jämför: ansjovis, avis, bevis, devis, divis, favvis, gravis, nervis, novis, servis, skvis, vis

Översättningar

redigera