Svenska redigera

Affix redigera

-enlig

  1. (adjektivefterled) som beskriver att något följer någon regel eller något mönster
    Sammansättningar: avtalsenlig, beslutsenlig, formenlig, fördragsenlig, författningsenlig, förnuftsenlig, grundlagsenlig, konstitutionsenlig, kontraktsenlig, lagenlig, ljudenlig, ljudlagsenlig, naturenlig, osanningsenlig, otidsenlig, oändamålsenlig, planenlig, pliktenlig, programenlig, reglementsenlig, ritualenlig, rättsenlig, sanningsenlig, skalenlig, skriftenlig, stadgeenlig, statutenlig, stilenlig, tariffenlig, taxeenlig, tidsenlig, tidtabellsenlig, traditionsenlig, uttalsenlig, ändamålsenlig
    Se även: ansenlig, enligt (preposition), förenlig, menlig, renlig, ögonskenlig
    Diverse: Separat ord "enlig" finns inte.

Översättningar redigera