ஆப்பிரிக்கான்ஸ

TamilRedigera

SubstantivRedigera

ஆப்பிரிக்கான்ஸ

  1. afrikaans