લક્ઝેમ્બર્ગ

GujaratiRedigera

SubstantivRedigera

લક્ઝેમ્બર્ગ

  1. Luxemburg