אָפֿטאַלמאָלאָגיע

Jiddisch Redigera

Substantiv Redigera

אָפֿטאַלמאָלאָגיע (oftalmologye) f

  1. (medicin) oftalmologi