אָנאָטעמדיקייט

JiddischRedigera

SubstantivRedigera

אָנאָטעמדיקייט (onotemdikeyt) f

  1. andnöd