снаружи (snarúzji)

  1. utanpå
  2. utifrån, in

Preposition

redigera

снаружи (snarúzji) + genetiv

  1. utanför