Partikel

redigera

нет

 1. nej, nekande svar på en fråga
  Но нет, это не сон, а ужасная действительность.
  Men nej, det är icke en dröm, det är en förskräcklig verklighet!
  Antonymer: да
  Användning: Det kan diskuteras huruvida нет är en interjektion, ett adverb, kanske rentav ett verb. I ryska Wiktionary anges ordet som частица, partikel, i sina båda betydelser.
 2. (+ genitiv) ingen, det finns ingen
  Денег нет
  Det finns inga pengar
  вина нет у них
  de har intet vin
  Нет на свете людей лучше воров!
  Det finns inte hyggligare folk i världen än tjuvar!
  а всё порядка нет в жизни...
  och ändå finns det inte någon ordning i livet...
  Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий
  Det finns ingenting förtretligare än alla dessa departement, regementen och kanslier
  вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.
  Se, denne är en rätt israelit, i vilken icke finnes något svek.
  В русской литературе нет писателей, более внутренне близких и в то же время более противоположных друг другу, чем Достоевский и Л. Толстой.
  Det finns i den ryska litteraturen inga författare, som är varandra mer andligen närstående och på samma gång fullkomligare kontraster än Dostojevskij och Leo Tolstoj.
  Antonymer: есть
 3. (+ dativ, i slagord) nej (tack) till
  Нет ввозу в Россию урановых хвостов!
  Nej till import till Ryssland av atomsopor!
  Нет — войне!
  Nej till krig!