Se även pro.

Svenska redigera

Affix redigera

pro- (prefix)

  1. indikerar att någon eller något är före (i tiden), mot målet, framåt, framför; fram-, framåt-
  2. indikerar att någon eller något är i stället för något annat
  3. indikerar att någon eller något är för, med stödjande och välvillig inställning; -vänlig

Sammansättningar redigera

framför
före i tiden
i stället för något annat
med stödjande inställning

Engelska redigera

Affix redigera

pro- (prefix)

  1. pro-

Sammansättningar redigera