Svenska redigera

Substantiv redigera

offentlig rätt

  1. (juridik) den del av rättsordningen som avser den offentliga sektorns organisering, uppgifter, befogenheter mm, hit hänförs främst statsrätt och förvaltningsrätt; även motsvarande akademiska ämne
    Antonymer: civilrätt, privaträtt