Svenska redigera

Substantiv redigera

informerat samtycke

  1. (medicin, juridik) samtycke inom vården; det att patienten önskar att erhålla en viss erbjuden vårdåtgärd, efter att läkare informerat patienten om den planerade vården, på ett sådant tydligt sätt att patienten kan göra en bedömning om huruvida hen vill ha vårdåtgärden eller inte
    Patienten ska ha gett informerat samtycke till vården, annars kan vårdåtgärden betraktas som ett brott.

Översättningar redigera