Kymriska

redigera

Substantiv

redigera

difyrwaith

Mutationer av difyrwaith 
Grundform Mjuk Nasal Aspirerad
difyrwaith ddifyrwaith nifyrwaith
  1. hobby
    Synonymer: hobi