Wiktionary:Stilguide/Uttal/Limburgiska

Kvalitetskontroll – diskussion
På diskussionssidan finns en pågående eller oavslutad diskussion som rör detta uppslag.
Motivering: Konflikt mellan vad som sägs i inledningens två stycken. Vad tycker vi egentligen om att välja en viss dialekt som utgångspunkt för beskrivningen?

Här är en sida för att underlätta ifyllandet och tolkandet av uttalsangivelser för uppslagsord på limburgiska.

Not: Limburgiska har ett standardiserat skriftspråk men ingen motsvarande talspråklig standardform. Uttalsbeskrivningen på denna sida utgår från Etsberg-dialekten. Denna "harmonierar" väl med skriftspråket, använder alla ljud som förekommer i de olika limburgiska dialekterna, och kan sägas placera sig "i mitten" av den limburgiska dialektvariationen - en slags "medel-limburgiska". Uttalet i andra dialekter kommer alltså att avvika mer eller mindre från beskrivningen nedan.

Speciella symboler
IPA markerar :
ː lång vokal
ˈ huvudbetoning
ˌ bibetoning
. stavelsegräns
ligatur

VokalerRedigera

Långa vokaler
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
aa graas uttal: /ɣr̩áːs  Spela upp?
ae æː vaers uttal: /vǽːs̠ː  Spela upp?
ao ɔː knaok uttal: /knɔ́ːk  Spela upp?
ar ɐː charge uttal: /ʃɐ̀ːʃ  Spela upp? endast vanlig i franska lånord
ee deer uttal: /déːʁ  Spela upp?
eu øː bezeuk uttal: /bəˈzø̀ːk  Spela upp?
ie wiet uttal: /ʍíːt  Spela upp?
oe boek uttal: /búːk  Spela upp?
oo blood uttal: /blóːd  Spela upp?
uu vuur uttal: /výːs̠  Spela upp?
äö œː läöge uttal: /lœ́ː.ɣɐ  Spela upp?
â ɑː Mâres uttal: /mɑ̀ː.rəs  Spela upp? endast vanlig i geografiska namn
Korta vokaler
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
a ɑ mat uttal: /mɑ̀t  Spela upp?
a a manj uttal: /màɲ  Spela upp? före nasaler
e æ erm uttal: /ǽs̠m̩  Spela upp?
é ɪ gén uttal: /ɣɪn  Spela upp? endast för att betona obetonade ord
i ɪ wich uttal: /ʍɪ̀x  Spela upp?
ie i miensj uttal: /mìɲʃ  Spela upp?
o ɔ klok uttal: /klɔ̀k  Spela upp? gammal ortografi för disambiguationer av "ó" och "ô"
u ʏ strumme uttal: /sts̠ʏ̀.mɐ  Spela upp? gammal ortografi
y ɛ dyl uttal: /ðɛ̀l  Spela upp? gammal ortografi
à ʌ Reutebàk uttal: /ˈz̠œ́ː.tɐ.bʌ̀k  Spela upp? endast vanlig i geografiska namn
è ɪ bèd uttal: /bɪ̀d  Spela upp?
ù ø vùr uttal: /vø̀s̠  Spela upp?
á a Árse uttal: /ˈà.s̠ːɐ  Spela upp? endast vanlig i geografiska namn
ó o bók uttal: /bòk  Spela upp?
ö œ öl uttal: /œ̀l  Spela upp?
ô ɔ klôk uttal: /klɔ̀k  Spela upp? gammal ortografi
Diftonger och triftonger
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
aj ɑɪ̯ haj uttal: /hɑ̀ɪ̯  Spela upp?
aw aʊ̯ raw uttal: /z̠àʊ̯  Spela upp?
ei ɛɪ̯ geit uttal: /ɣɛ̀ɪ̯t̪  Spela upp?
ieë ɪ̯ɐ kieër uttal: /kɪ̯ɐ̀s̠  Spela upp?
oea ʊ̯eɐ̯ sjoean uttal: /ʃʊ̯èɐ̯n  Spela upp?
ou ɒʊ̯ oug uttal: /ɒ̀ʊ̯x  Spela upp?
uue yɐ̯ huuere uttal: /hỳɐ̯rɐ  Spela upp?
èè eɪ̯ drèè uttal: /ðr̩èɪ̯  Spela upp?
ów oʊ̯ gówdj uttal: /ɣòʊ̯c  Spela upp?
öj œɪ̯ böjning uttal: /bœ̀ɪ̯nɪŋg  Spela upp?


Betoninglösa vokaler
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
e ɐ kènne uttal: /ˈkɪ̀.nɐ  Spela upp?
e ə bekèndj uttal: /bə.ˈkɪ̀ɲc  Spela upp?
e ɪ bezeen uttal: /bɪ.ˈzéːn  Spela upp?

KonsonanterRedigera

Nasaler
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
m m maerzwien uttal: /ˈmǽːr.zwíːn  Spela upp?
m ɱ vraem uttal: /vz̠æ̀ːɱ  Spela upp? vanlig i pluralformer av adjektiv
n n naas uttal: /nàːs  Spela upp?
ng ŋg minge uttal: /ˈmɪ̀ŋ.gɐ  Spela upp?
nk ŋk dink uttal: /ðɪ̀ŋk  Spela upp?
nj ɲ manj uttal: /màɲ  Spela upp?
Plosiver
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
b b berg uttal: /bǽrx  Spela upp?
ch g chèrk uttal: /gɪ́s̠k  Spela upp? endast vanlig i k-mutationer
d d daag uttal: /dáːx  Spela upp?
dj ɟ höbbendje uttal: /ˈhœ̀.bɐɲ.ɟɐ  Spela upp?
dj c móndj uttal: /mòɲc  Spela upp?
gk g rögk uttal: /ʰrœ̀g  Spela upp?
k b kóp uttal: /kòp  Spela upp?
t t tied uttal: /tíːd  Spela upp?
t hert uttal: /hæ̀s̠t̪  Spela upp?
tj c kóntj uttal: /kòɲc  Spela upp?
Frikativor
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
ch x ach uttal: /ɑ̀x  Spela upp?
d ð doe uttal: /ðúː  Spela upp?
f f fietsj uttal: /fìtʃ  Spela upp?
g ɣ good uttal: /ɣóːd  Spela upp?
h h hed uttal: /hæ̀ð  Spela upp?
r ʁ deer uttal: /déːʁ  Spela upp? efter "ee" och "eu"
r moor uttal: /móːs̠  Spela upp?
r roead uttal: /z̠ʊ̯èɐ̯d  Spela upp?
rj aerj uttal: /æ̀ːrç  Spela upp?
rs s̠ː órs uttal: /òs̠ː  Spela upp?
s s stein uttal: /stɛ̀ɪ̯n  Spela upp?
sj ʃ sjoon uttal: /ʃóːn  Spela upp?
v v vólk uttal: /vòlk  Spela upp?
z z zeut uttal: /zø̀ːt  Spela upp?
zj ʒ zjaad uttal: /ʒàːd  Spela upp?
Aspirerad
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
l ʰl loupe uttal: /ˈʰlɒ̀ʊ̯.pɐ  Spela upp? utdöende
n ʰn noeat uttal: /ʰnʊ̯èɐ̯t̪  Spela upp? utdöende
r ʰr rope uttal: /ˈʰròː.pɐ  Spela upp? utdöende
sj ʰʃ wasje uttal: /ˈwɑ̀ʰ.ʃɐ  Spela upp? utdöende
w ʰw eller ʍ wiel uttal: /ʰwìːl  Spela upp? utdöende
Andra former
Ortografi IPA Exempelord Uttalsfil och exempel Kommentar
j j jórd uttal: /jòz̠ð  Spela upp?
l l loes uttal: /lùːs  Spela upp?
lj wilj uttal: /wɪ̀lː  Spela upp? vanlig i pluralformer av adjektiv
r r ieëre uttal: /ˈɪ̯ɐ̀.rɐ  Spela upp?
w w wólk uttal: /wòlk  Spela upp?
wl ɸ̃l̩ wloeas uttal: /ɸ̃l̩ʊ̯èɐ̯s  Spela upp?
wr β̞r wreef uttal: /β̞rèːf  Spela upp?
<tl>l óntlouve uttal: /òn.ˈtl̥ɒ̀ʊ̯.vɐ  Spela upp? <tl> innebär en tönlos konsonant före <l>
<tl>n óntnèrve uttal: /òn.ˈtn̥ɪ̀z̠.vɐ  Spela upp? <tl> innebär en tönlos konsonant före <n>