Se även Pb.

TvärspråkligtRedigera

TeckenRedigera

PB

PB

  1. beteckning för datamängdsenheten petabyte