EngelskaRedigera

FörkortningRedigera

OCR

  1. (data) förkortning för optical character recognition; optisk teckenigenkänning; datorbaserad teknik för att erhålla digitalt kodad (redigerbar) text från en textinnehållande rastergrafisk bild