TyskaRedigera

SubstantivRedigera

Konditionalis m

  1. (lingvistik) konditionalis
    Hyperonymer: Modus
    Synonymer: Konditional
    Kohyponymer: Adhortativ, Debitiv, Energikus, Imperativ, Indikativ, Injunktiv, Jussiv, Konjunktiv, Nezessitativ, Optativ, Potentialis, Renarrativ, Suppositiv