Hjälp:Wikipediaimport

Kvalitetskontroll – saknas
Den här sidan saknar något väsentligt, såsom en definition.
Motivering: Beskrivning av hur ordboksartiklar från Wikipedia kan importeras till Wiktionary med hjälp av importfunktionen saknas.