Hjälp:Skapa definitioner

Under uppbyggnad
Denna sida är under uppbyggnad. Tanken är att denna sida ska kunna ge ett stöd när definitioner skapas i ordboken.

Allmänt om definitionerRedigera

Nödvändiga och tillräckliga villkorRedigera

Vad är ett x, och var är ett x inte?

 • Beskriva villkoren för begreppsbetydelsen, men även förklara i vilken kontext begreppet används, liksom ej nödvändiga villkor men som ofta förknippas med begreppet.
 • vanligtvis, ofta, ibland, även, ibland även, även mer sällan...
 • Användning av parenteser för att markera något. Vad markerar det och när ska de användas?

UtbytbarhetsprincipenRedigera

 • Tanken att den ideala definitionen av begreppet ska kunna bytas ut mot begreppet i alla sammanhang.
 • Detta är inte alltid möjligt, exempelvis i många adjektivdefinitioner. Konventionen gör att vissa skrivningar dock accepteras.
 • glad = som är glad (en glad man = en man som är glad) blir ju i längden glad = "som är som är ... som är glad".

HierarkiskhetRedigera

 • Att beskriva ett begrepp i termer som är överordnade begreppet som ska beskrivas.

backsvala: en fågelart i familjen svalor med det vetenskapliga namnet Riparia riparia

Vara korrekt, men på ett enkelt sättRedigera

 • Att med enklare begrepp förklara svårare begrepp. Vara tydlig och enkel, men ändå korrekt.

Undvika cirkeldefinitionerRedigera

 • Att undvika att förklara ett begrepp med ett annat begrepp, som i sin tur förklaras med det första begreppet.

StrukturelltRedigera

 • Att undvika skriva definitioner som hela meningar, med inledningsversal och punkt.
 • Förklara hur och när kommatecken och semikolon används och inte används.


Exempel, förklaringar och kommentarerRedigera

VerbdefiniitonerRedigera

 • Med utgångspunkt från andra verb
 • Med utgångspunkt från substantiv
 • ...

SubstantivdefinitionerRedigera

 • Hierarkisk utgångspunkt
 • Med utgångspunkt från verb
 • Tydligare att inte använda "det att", men ok i brist på alternativa sätt
 • När används en/ett framför och när används det inte? (en/ett när definitionen är hierarkisk?)

AdjektivdefinitionerRedigera

 • Som är, som har, som... mer?
 • Med utgångspunkt från andra adjektiv
 • Med utgångspunkt från verb
 • Med utgångspunkt från substantiv
 • ...

AdverbdefinitionerRedigera

 • Med utgångspunkt från adjektiv (avledningar)
 • Med utgångspunkt från andra adverb
 • ...