handelRedigera

substantiv

partihandel, världshandel, världsmarknaden, handlande, grosshandel, grossör, minuthandel, köpman, butikägare, krämare, krämaranda, krämarfolk, krämarpolitik, krämarsjäl, krämeri, puttelkrämare, småkrämare, bodhandel, salubod, saluhall, salustånd, kontor, kontorist, varukännedom;

export, exportartikel, exporthandel, exportör, reexport, utförsel, import, införsel, karavanhandel, frakthandel;

spedition, mäklare, prokura, prokurist, förtroendeman, faktor, återförsäljare, återförsäljning, kolportage, kolportör, realisation, bortslumpning, vrakpris, leverans, leverantör, kommissionshandel;

affär, affärsbrev, affärsbyrå, affärscentrum, affärsförbindelse, affärsföretag, affärsgeni, affärsgren, affärshandling, affärshuvud, affärskarl, affärsliv, affärslokal, affärsman, affärsmoral, affärspapper, affärsresa, affärsstil, affärsställning, affärsvana, affärsverksamhet, affärsvän, affärsvärld, affärsväxel, finanser, finansiär, finansman, finansoperation, finansplan, börsaffär, börs, fondbörs, spekulant, spekulation, jobbare, jobberi, maskopi, ocker, ockrare, schacker, schackerjude, schackrare;

kompanjon, kompanjonskap, firma, filial, filialaffär, filialavdelning, filialbank, filialkontor, bank, bolag, bolagsaffär, bolagshandel, bolagsman, bolagsordning, bolagsregler, bolagsrörelse, bolagsstyrelse, bolagsstämma, aktie, aktiebank, aktiebolag;

diversehandel, detaljhandel, detaljist, detaljpris, galanterihandel, vitvaror, kram, krambod, kramhandel, kramhandlare, kramvaror, lumpbod, antikvitetshandel, antikvitetshandlare, glasbod, järnhandel, gårdfarihandel;

viktualiehandel, viktualier, hökare, hökeri, slaktarbod, brödbod, brödpris, fruktbod, frukthandel, frukthandlare, fruktmånglerska, grönsaksmånglerska, grönsaksstånd, kryddbod, specerier, droghandel, droghandlare, drogist;

marketentare, marketentarstånd, marketenteri, marketenterivagn, näringsställe, konditori, konditorivaror, utminutering, utskänkning, källare, restaurang, restauration, restauratris, restauratör, kafé, krog;

torgdag, torghandel, torgmadam, marknad, disting, fasting;

lanthandel, spannmålshandel, kornjude, trävaruhandel, egendomshandel, tomtjobbare, tomtjobberi;

fabrik, fabrikation, fabrikant, fabrikör, industri.

verb

handla, saluhålla, köpa, uppköpa, sälja, försälja, återförsälja, realisera, exportera, reexportera, importera, leverera, spediera, finansiera, spekulera, mäkla, växla, kursa, schackra, jobba, utminutera, utskänka.

adjektiv, adverb

affärsmässig, fabriksmässig, köpmannamässig, krämaraktig, merkantil, finansiell, säljbar, kurant, realisabel, industriell;

i gross, i minut, grossvis, partivis, till torgs.