anbud redigera

substantiv

anbudsgivare, erbjudan, erbjudande, offert, bud, tillbud, utbud, hembud, hembjudning, köpare, köplust, säljare, reklam, reklamväsen, utställare, utställning, prospekt, subskription, subskribent, prenumerant, prenumerantfiske, prenumerantsamlare, prenumeration, auktion, auktionator, auktionist, auktionsdag, auktionsförrättare, auktionsinrop, auktionskammare, auktionsklubba, auktionsmedel, auktionsnotarie, auktionsprotokoll, auktionsutropare, auktionsverk, uthyrning, utlejning;

invit, bjudning, bortbjudning, inbjudning, friare, frieri, tycke, kärlek, böjelse, presentation, närmande, tillmötesgående, intresse, gåva, skänk, present, presentkort, presenterbricka, presentertallrik, kollekt, kollektbössa, drickspenningar;

förslag, hemställan, framställning, framläggning, motion, motionär, proposition, japroposition, nejproposition, kontraproposition, kandidat, kandidatlista, kandidatur, underhandling, preliminärer;

uppmaning, uppfordran, anmaning, anmaningsbrev, anmaningsskrivelse, påstöt, påstötning, påminnelse, anhållan, begär, begäran, supplik, supplikant, tiggare, tiggarbrev, tiggarlista, tiggeri, övertalning, tumning, tumningsförsök, värvning, bestickning, besticklighet, mutor, mutkolv, mutsystem.

verb

bjuda, bortbjuda, erbjuda, hembjuda, inbjuda, tillbjuda, uppbjuda, utbjuda, överbjuda, salubjuda, saluhålla, offerera, utställa, skylta, utkolportera, auktionera, uthyra, utleja, värva, invitera, utlova, prenumerera, subskribera, teckna sig för, efterfika, eftertrakta, begåva, skänka, presenta;

föreslå, hemställa, proponera, framlägga, framkomma med, presentera, proklamera, starta, motionera, underhandla, underställa, anmana, uppmana, uppfordra, påstöta, påtruga, besticka, muta, tigga.

adjektiv, adverb

köplysten, mestbjudande, minstbjudande, eftersökt, begärlig, åtkomlig, framlagd, sökande, besticklig;

till buds, till finnandes, till salu, i marknaden, till att få, till att hyra, förslagsvis.