Appendix:Bring/717. Försvar

försvarRedigera

substantiv

försvarare, beskydd, beskyddare, beskärm, protektion, defensiv, defensivallians, defensor, säkerhet, säkerhetsmått, självförsvar, självbevarelse, självuppehållelsedrift, värn, motvärn, motstånd, motåtgärd;

nationalförsvar, nationalbeväring, folkbeväpning, folkhär, värnplikt, fredsstyrka, rustning, rusthåll, rusthållare, indelningsverk, lantförsvar, sjöförsvar, försvarsdepartement, befästning, fortifikation, fästning, fäste, fort, citadell, borg, borggård, borgtorn, slott, kasematt, bröstvärn, bålverk, utanverk, ravelin, eskarp, glacis, glacismur, skottglugg, utfallsport, grav, löpgrav, ringgrav, vallgrav, fällbrygga, fällbom, fällgaller, skans, förskansning, bastion, redutt, vagnborg, blockhus, palissad, förhuggning, sköldborg, mur;

rustning, bepansring, pansar, kyrass, brynja, brynjering, harnesk, bröstharnesk, sköld, hjälm, visir, stormhatt, kask, pickelhuva, schakå, käppi, avböjning, parad, kvartparad, gard, gardställning, avhållsvapen;

vaksamhet, försiktighet, väktare, vakt, vaktgöring, vakthållning, vaktpost, post, dagvakt, nattvakt, stånd, posto, garnison, betäckning, livvakt, garde, livgarde, vård, vårdare, vårdkas, vårdnad, vårdsamhet, vårdtorn, målsman, målsmanskap, förmyndare, förmynderskap, förkämpe, apologi;

trygghet, tillflykt, tillflyktsort, asyl, asylrätt, vingars skugga, hägnad, inhägnad, stängsel, staket, barriär, avvisare, frihult, buffert, galler, fördämning, vågbrytare, molo, strävpelare, stötta, hörnsten, preservativ, preventiv, preventivmedel, återtåg, reträtt;

förvar, konservering, överdrag, presenning, sufflett, förkläde, förskinn, handske, mask, fingerborg, syring.

verb

försvara, värja, avvärja, skydda, beskydda, inhägna, beskärma, betäcka, bevara, värna, vårda, bevaka, posta, befästa, beväpna, rusta, utrusta, väpna, hålla stånd, fatta posto, bestå, bjuda spetsen, hålla provet, hindra, avstänga, barrikadera, palissadera, parera, ställa sig i bräschen, bryta en lans för, motstå, avslå, avvisa, avhålla, behålla fältet, repellera, tillbakadriva, tillbakaslå, tillbakavisa, jaga på flykten, driva på flykten, förjaga, fördriva, retirera, återtåga.

adjektiv, adverb

defensiv, värnpliktig, rustad, berustad, fullrustad, väpnad, beväpnad, väpnad till tänderna, beväpnad till tänderna, oomkullkastlig, oomkullrunklig, oomkullstötlig, orubblig, oövervinnelig;

försvarsvis, i ngns värjo, pax!.