Appendix:Bring/699. Oskicklighet

oskicklighetRedigera

substantiv

oförmåga, ovana, oduglighet, okunnighet, oordentlighet, ytlighet, fusk, fuskeri, fuskverk, halvhet, klåperi, klåparhand, klabb, kladd, kladdighet, kludd, kludderi, kluddighet, klotter, klottring, tafs, tafser, tasker, sudd, suddighet, hastverk, slarv, hafs, hafsighet, bock, blunder, förbiseende, lapsus, felgrepp, felslut, felteckning, missbildning, missgrepp, misshaglighet, misshushållning, misshushållare, misskredit, misstag, missteckning, missuppfattning, missvisning, charlataneri, kvacksalveri;

dumhet, stupiditet, inskränkthet, trögtänkthet, tanklöshet, oförstånd, bakvändhet, vettlöshet, självmotsägelse, inkonsekvens, tvetalan, nonsens, fjollighet, narraktighet, fånighet, idioti, idiotism, dåraktighet, dårskap, förblindelse, blindhet, obetänksamhet, oklokhet, vrångsinthet, vrångvishet, oläraktighet, omogenhet, oerfarenhet, olämplighet, obehörighet, inkompetens, dåligt huvud, själlöshet, slöhet, andefattigdom, torrhet, stelhet, faddhet, tråkighet;

otymplighet, taktlöshet, smaklöshet, osmak, osmaklighet, tafatthet, tölpighet, klumpighet, klunsighet, bondaktighet, bondblyghet, bonddryghet, bondförsök, bondhögfärd, tröghet, fumlighet, fubbel, fubblighet, kovändning, snavning, snubbling, sjåp, sjåpa, sjåpagås, sjåpighet, våp, våpighet, tåp, tåpighet, käringaktighet, mjäker, mjäkighet;

drumlighet, drummel, drummelaktighet, slyngel, slyngelaktighet, slyna, slynaktighet, slampa, slampighet, slams, slamsa, slamsighet, flams, flamsa, drul, drulle, luns, lunsa, lunsighet, klump, klumper, kluns, lurk, bondlurk, råhet, grovhuggare, plumphet, plumphuggare, lymmel, lymmelaktighet, oskick, osed, osedighet, hänsynslöshet, förlöpning, vräkighet, åsnespark, vanart, vanartighet, vangömmo, vanhävd, vanprydnad, vanskaplighet, vanskötsel, vanvård;

gagnlöshet, mycket väsen för ingenting, ogjort väder, bocken till trädgårdsmästare.

verb

fuska, bortfuska, klåpa, kludda, sudda, kladda, klabba, klottra, tota ihop, tota till, slarva, hafsa, fumla, fubbla, drumla, famla, treva, snava, slinta, snubbla, stappla, kovända, klampa, plumsa, slamsa, flamsa, sjåpa sig;

dumma sig, icke veta ut eller in, icke se längre än näsan räcker, köra huvudet i väggen, icke veta till sig, börja i galen ända, förblanda, förväxla, missförstå, taga miste, fara vill, fara vilse, tappa huvudet, svamla, motsäga sig själv, bränna sig på fingrarna, låta slå sig på fingrarna, låta draga sig vid näsan, köpa grisen i säcken, icke hava varit med när krutet fanns upp, sila mygg och svälja kameler;

bära sig illa åt, blamera sig, utskämma sig, förgå sig, förlöpa sig, förplumpa sig, plumpa åstad, plumpa i protokollet, förse sig mot, vräka sig.

adjektiv, adverb

oskicklig, stymparaktig, opraktisk, ovan, talanglös, bortkommen, otymplig, tafatt, vänsterhänt, bakvänd, tölpig, klumpig, klunsig, klampig, lunsig, drulig, buffelaktig, bufflig, drumlig, drummelaktig, fubblig, fumlig, famlande, snubbelfotad, vimmelkantig, yr i mössan, huvudyr, virrig, rådlös, förtumlad, hafsig, tafsig, hönsaktig, sjåpig, tåpig, vapig, käringaktig;

dum, bornerad, korkad, enfaldig, inskränkt, oförnuftig, oförståndig, obegåvad, klent utrustad, trögtänkt, tankefattig, andefattig, själlös, stupid, nötaktig, fåvitsk, oklok, dåraktig, dårlig, fjollig, fånig, idiotisk, meningslös, tanklös, motsägande, inkonsekvent;

oduglig, oförmögen, omogen, olämplig, oanvändbar, otjänstbar, inkompetent, oskolad, obildad, okultiverad, oläraktig, odisciplinerad, ociviliserad, opolerad, , smaklös, vettlös, ohyfsad, ohyvlad, okunnig, oerfaren, illa underrättad, missledd, misslyckad, opolitisk, odiplomatisk, taktlös, plump, burdus, hänsynslös, osedig, barbarisk, bondaktig, bondblyg, bonddryg, bondhögfärdig, vräkig, slynig, slampig, slamsig, flamsig, lymmelaktig, slynaktig, slyngelaktig, osmaklig, ytlig, flack, fadd;

oordentlig, vårdslös, försumlig, håglös, tungrodd, likgiltig, oföretagsam, dådlös, ouppmärksam, obetänksam, förhastad, förfelad, vrångsint, vrångvis, egensinnig, trilsk;

bakfram, överstyr, överända, omkull, ur stånd till, för många järn i elden, i dålig form.