slutRedigera

substantiv

ände, ända, ändalykt, avslutning, avblåsning, finis, punkt, yttersta punkt, sista stadium, upplösning, undergång, katastrof, sista suck, död, bane, dödsstund, dödsstöt, nådestöt, upphörande, svanesång, stopp, avsked, skilsmässa, farväl, lev väl;

mål, slutmål, målstolpe, begränsning, gräns, bestämmelse, bestämmelseort, utlopp, termin, period, utgång, utfall, resultat, fullbordan, fullkomning, fulländning, avputsning, polering, lösning, kronan på verket, höjdpunkt, slag i saken, ytterlighet, ultimatum, avgörande, förlopp;

final, coda, ridå, efterspel, ändelse, extremitet, bakdel, svans, näbb, udd, kant, utkant, rand, brädd, bryn, spets, gavelspets, takås, takstol, tipp, topp, tamp, sladd, slank, slunk, skvätt, slick, ultimus, borup;

öde, vändpunkt, avbrott, uppbrott, hinder, början till slutet, yttersta tingen, yttersta domen, domsbasunen, eskatolog, eskatologi, straffdom, fördömelse, fördärv, förödelse, utrotning;

fatalier, fataliedag, fatalietid, fatalietimme, förfallotid, betalningstid.

verb

tilländalöpa, ända, ända sig, ändas, upphöra, sluta, avsluta, lykta, lyktas, göra ända på, göra slut på, stoppa, avblåsa, slå igen butiken, utlöpa, utgå, utdö, förlöpa, förrinna, gå över, förflyta, passera, avlöpa, förgås, , åtgå;

fullborda, fullända, lägga sista handen vid, utarbeta, besegla, genomdriva, genomföra, avgöra, göra slag i saken, göra susen, klarera, avveckla, avvittra, smälla (nu smäller det), ge sig;

avfärda, upphäva, undanröja, röja ur vägen, begränsa, låta bero, lägga å sido, lägga till vila, lägga till handlingarna, fälla ridån, utspela, utspela sin roll.

adjektiv, adverb

slut, all, avslutad, utdöd, utdöende, utgången, utspelad, läns, utlekt, utlekt fisk;

slutlig, sist, sistbemäld, sistberörd, sistfödd, sistförfluten, sistkommande, sistliden, sistnämnd, ytterst, eskatologisk, bakerst, bakre, efterst;

avgjord, reglerad, definitiv, oåterkallelig;

punkt och slut, därmed punkt, punktum, basta, hitintills men ej vidare, en gång för alla, förbi, ute med, över, till ända, farväl, lev väl;

till sluts, till sist, för sista gången, på sistone, därefter, på sladden, på upphällningen, gjord gärning har ingen återvändo.