bokRedigera

substantiv

abcbok, andaktsbok, barnbok, bilderbok, bönbok, dagbok, folkbok, födelsedagsbok, handbok, handordbok, kokbok, lärobok, motbok, minnesbok, ordbok, ritbok, psalmbok, skolbok, visbok;

bokauktion, bokband, bokdamm, bokform, bokformat, bokförlag, bokförråd, bokguld, bokhandel, bokhylla, bokkatalog, bokknäppe, bokkännare, bokkännedom, boklåda, boklärdom, bokmakare, bokmal, bokmärke, bokpärm, bokrygg, bokskatt, bokskåp, bokspråk, bokställ, boksynthet, bokvett, bokvurm, bokvän;

bibliognost, bibliograf, bibliografi, bibliotek, folkbibliotek, bibliotekstjänsteman, bibliotekarie, kodex, volym, foliant, folio, folioformat, kvart, kvartband, kvartformat, oktav, duodes, duodesformat, sedes, sedesformat, exemplar, band, tom, del, häfte, titel, upplaga, folkupplaga, handupplaga, kapitel, paragraf, moment, sida, pagina, kolumn, ark, arktal, papper, ris, bok, tern, lunta, papyrusrulle, inbindning, kalvskinnsband;

skrift, skriftställare, tryckalster, avhandling, arbete, opus, verk, uppsats, broschyr, broschyrförfattare, traktat, essay, essayist, ströskrift, skillingtryck, pamflett, pamflettist, dissertation, librett, librettförfattare, librettist, översättning, översättare, provöversättning, bearbetning, litteratur, litteratör, världslitteraturen, sammanskrivning, lexikon, handlexikon, lexikograf, encyklopedi, encyklopedist, författare, författarskap, auktor, auktorskap, mångskrivare, mångskriveri, skrivklåda, pennfäktare, skribler, diktare;

publikation, utgivare, redaktör, text, anmälan, företal, förord, inledning, förläggare, förlag, förlagsrätt;

journal, publicist, dagblad, tidning, lokaltidning, avisa, nummer, nummerföljd, lösnummer, ledare, annons, plockgods, insändare, reporter, följetong, följetonist, tidskrift, månadsskrift, artikel, artikelföljd, artikelförfattare, artikelserie, flygblad, flygskrift;

katalog, kalender, adelskalender, adresskalender, statskalender, almanack, almanacka, album, minnesalbum.

verb

författa, sammanskriva, utgiva, publicera, utgå, redigera, paginera, förlägga, katalogisera, häfta, broschera, inbinda.

adjektiv, adverb

bibliografisk, boklig, boklärd, boksynt, texttrogen, textkritisk, läsvärd, lättläst, journalistisk, periodisk, litterär, mångskrivande;

arktals, arkvis, häftevis, risvis, kapitelvis, bokord är icke allt som pratas.