TvärspråkligtRedigera

TeckenRedigera

U+2261
IDENTICAL TO

  1. (matematik) är identiskt lika med; (i samband med funktioner) har samma värde för alla värden på funktionsvariabeln (och funktionerna har samma definitionsmängd)
    Funktionerna f och g uppfyller f ≡ g om de har samma definitionsmängd, och om   för alla x i denna definitionsmängd.
  2. (talteori) är kongruent med (modulo något givet tal); anger att två (hel)tal ger samma heltalsrest då de delas med ett givet tal
    15 ≡ 22 mod 7, ty både 15 och 22 ger resten 1 då de delas med 7.
  3. (matematik) definieras som; anger likhet, där ena sidan (vanligen den vänstra) introduceras som en beteckning för det andra ledet
    Vi får ekvationen  ; om   kan lösningen skrivas  .
  4. trippelbindning
 
Se även: =,