TvärspråkligtRedigera

TeckenRedigera

U+2248
ALMOST EQUAL TO

  1. (matematik) är ungefär (approximativt) lika med
    101/2 ≈ 50
    π ≈ 3,141593
    sin(x) ≈ x − x3/6 då x ≈ 0

AnvändningRedigera

Tecknet kan i många specialiserade sammanhang ha andra, mer specifika betydelser som till exempel "isomorf med", men bruket är inte alltid konsistent mellan olika källor.