פּאַראַזיטירן

JiddischRedigera

VerbRedigera

פּאַראַזיטירן (parazitirn)

  1. parasitera