JiddischRedigera

VerbRedigera

לייענען (leyenen)

  1. läsa
    Synonymer: לעזן (lezn: Daytshmerish)